четвъртък, 14 юни 2018 г.

ВСЕМОГЪЩИТЕ ДИРИГЕНТИ


ВСЕМОГЪЩИТЕ ДИРИГЕНТИ


Кои са те и как управляват финансовите пазари?

Числата правят света.  Питагор
Много точно и простичко казано. Във всеки един момент те са буквално навсякъде в ежедневието ни – около нас и вътре в нас. В тази статия съвсем накратко мога да ги разделя условно на две големи групи:
- числа, които управляваме ние. Това са всички бройни и мерни единици. Използваме ги навсякъде и по всяко време: в портфейла си имате (число) лева; тежите (число) кг; купихте си нещо за (число) лева; часовника ви в момента показва (число) часа и минути; температурата на въздуха сега е (число) градуса; висок(а) сте (число) см; вашия град е с население (число) човека и т.н., и т.н. Накъдето и да погледнем – безброй числа. С други думи, с тези числа ( или с части от тях) описваме всяко нещо в заобикалящия ни свят. Ние приемаме и анализираме цялата информация, постъпваща от сетивата ни (зрение и слух), във всеки един момент чрез тези числа. Всичко, което виждаме и чуваме, има размери, брой, трептения, тегло. Нашият разум (съзнание) работи с тях, като всяка постъпила информация се складира в дългосрочната ни памет. По този начин градим представите си за заобикалящата ни действителност.
- числа, които управляват нас. И не само нас, а всички процеси и системи във Вселената. Това са наистина специални числа, математически константи, независещи от мерните единици за пространство, време и материя. Универсални еталони, които наричам общо  „Еталоните на Вечността“. С тези числа работи нашето подсъзнание. Както вече е известно, подсъзнанието ни има силата да създава, да поддържа в хармония и баланс, както и да руши всичко в живота ни. Ето няколко прости примера за част от неговите функции - поддържа  инстинкта ни за самосъхранение, като 24 часа в денонощието ( дори когато спим) се грижи за нормалното функциониране на всички системи в нашия организъм (разума ни няма грижата да мисли и за това как да дишаме докато спим, с колко удара в минута да бие сърцето ни, как да се делят нови клетки и да зарастват рани и т.н.); - подсъзнанието ни има могъщото свойство да материализира всички събития в живота ни, въз основа на „храната“, която му подаваме. А то се храни от удоволствията, чувствата и емоциите ни. Колкото по – качествени и заредени с енергия са те, толкова по ярки и качествени са събитията, които материализира ( обратното важи със същата сила ); - създава всички устойчиви навици ( вредни или полезни за нас),  според естеството и честотата на удоволствията, които употребяваме. Оказва се, че всички тези негови функции са подчинени на въздействието на еталоните.                      
Все пак, тази статия е за „диригентите“ на финансовите пазари, а не за силата на нашето подсъзнание. Затова спирам дотук с функциите и описанието му. Каква обаче е връзката му с гореспоменатите еталони и с динамиката на финансовите пазари?
На този въпрос ще започна отговора с нов въпрос: Кое всъщност доминира и определя „бичи“ или „мечи“ ще е пазара? Нагласите на пазарните участници е колективния отговор и това е точно така. А какво ръководи нагласите им? Техните емоции ( страх, алчност или радост) във всеки момент от търговията. Добре, а кой ръководи емоциите им? Тяхното подсъзнание.
Сега ще разгледам съвсем накратко как Еталоните на Вечността управляват нашето подсъзнание. Нека първо да ви запозная с тях. Всъщност вие ги познавате до съвършенство, без да осъзнавате това. Природата ги  „инсталира“ в подсъзнанието ни още от момента на нашето раждане (дори и по – рано, още в стадия на зародиш). По – късно участват в процеса на растежа и развитието ни, като формират пропорциите и енергийните процеси в нашето тяло. Също така развиват усещанията ни за хармония, красота, баланс и завършеност.
И така, нека да ги разгледаме.  Всемогъщите диригенти са:
Числото Пи ( = 3.14159265…), Златната Пропорция (във вида   1 + 1.618 = 2.618 ), Царския Лакът ( = 0.5236 ) и Числото на Живота ( = 1.37 ).
Един от тях е известен и използван повсеместно ( например Числото Пи), друг е използван от древността до днес за еталон на красота и хармония, като велики творци са създали чрез него шедьоври в живописта и архитектурата ( Златната Пропорция ). Царският Лакът е бил изключително важен още в Древен Египет, като е бил избран за свещена мярка за дължина. Мистериозното Число на Живота тепърва ще открива тайните си пред науката, където учените го наричат алфа – константа на фината структура.
Какво ни дават те?
В първия виждаме завършеността, цикличността и съвършенството на кръга, втория създава баланс, хармония и красота между две неравни части. Третият и четвъртия са невидими за сетивата ни, те създават промяна, процес на развитие и определят продължителността на съществуване на всяка една система и процес във Вселената.
В изследванията си стигнах до математически заключения, че всички тези еталони са свързани помежду си и произлизат един от друг. Тяхната сила идва не от всеки поотделно, а от тяхното взаимодействие помежду им.
Можете да прочетете повече информация за това в първата ми книга „Еталоните на Вечността“, където съм описал невероятната сила, връзки и зависимости между тях. В изследванията си открих също, че всички те формират  размерите на Великите Пирамиди и Сфинкса, като създават завършен до съвършенство енергиен Комплекс и гениален древен инженерен замисъл.
След това същите еталони открих и в графиките на една популярна валутна двойка. Приложих математическия модел и върху останалите финансови инструменти – оказа се, че горните еталони присъстват във всяка една графика. Как по – точно? , ще попитате.
За нивата на Фибоначи знаем всички. Оказа се, че те показват само малка част от цялата картина, която рисуват на графиките всичките „диригенти“. Интересното е, че там действат отново в синхрон помежду си, а не всеки сам за себе си. Затова кодът който създават е трудно проследим, но предвидим.
Добре де, но как по-точно?, вече с нетърпение ще попитате.
След тези важни (според мен) дотук разяснения, нека да разгледаме най-дългосрочната ( месечна ) времева графика на курса EUR/USD.


На нея съм отбелязал с т. A, B, L, D върху графиката всички исторически ДЪНА и ВЪРХОВЕ при движението на курса във времето.


През тези точки съм прекарал вертикални линии, показващи датите, на които са формирани тези екстремуми. Разстоянието АК показва времевия период на формирането на ДЪНО в т.В, където АК = 2059 дена. ВС показва времевия период на формиране на ВРЪХ в т. L, където ВС = 2819 дена. Разстоянието LМ показва времевия период на формиране на ДЪНО в т. D, като LМ = 3094 дена. Който има желание, може да пресметне сам за себе си периодите, като вземе предвид, че някои от годините в тях са високосни ( т.е. с 366 дни). Виждаме също, че през периода АК курса е паднал общо с КВ = 6310 пипса, след това през периода ВС се е покачил с СL = 7813 пипса, а в периода LМ се е понижил с МD = 5698 пипса.

Случайни ли са големините на тези времеви периоди, през които са се формирали историческите ДЪНА и ВЪРХОВЕ на горната графика?
В тази статия ще ви покажа съвсем накратко, че не са случайни и за съвпадения не може да става въпрос. Посочените времеви интервали (АК, ВС, LМ) са изцяло подчинени на Еталоните на Вечността.
Без да се впускам в подробности относно математическия модел, който открих, тук посочвам крайните резултати от изследванията си. Ето как изглеждат горните времеви периоди, изразени чрез еталоните:
АК = 2059 = 1000 * (1.37)² * (0.5236)² * 4
ВС = 2819 = 1000 * (1.37)³ * (0.5236)² * 4
LМ = 3094 = 1000 * (1.37)³ * (0.5236)^4 * (4) ²
Математиката в тези изрази показва определени закономерности, които могат да се използват в трейдърската практика за дългосрочно прогнозиране. Например, този модел може да ни покаже кога да очакваме следващия  исторически екстремум в т.Е.
Който желае повече информация относно това, нека да ми пише на kgugov@abv.bg


Освен това, можете да прочетете много повече информация за самата методика на прогнозиране в специализирания ми блог на тема Форекс прогнози - https://eurusd-forecasts.blogspot.com/
Дотук ви представих съвсем обзорно времевите периоди на трите големи исторически екстремума в т. В, L и D. Нека не забравяме, че наляво от т.А има дългосрочни времеви периоди с исторически ДЪНА и ВЪРХОВЕ, които също са подчинени на еталоните. Те не са видими на графиките предоставени от MetaTrader 4, но данни за тях могат да се намерят в много други финансови източници, съхраняващи историята на движението на курса EUR/USD във времето. Достатъчно е да напишете в  Google “historical data eur/usd”.
Звучи добре, но може би всичко е нагласено с помощта на числата? Някои от вас, скъпи читатели със сигурност си зададоха подобен въпрос.
Нека да разгледаме тогава по – краткосрочна графика от движението на същия курс и ще видите отново зависимости на тези периоди от същите еталони. Представям ви седмичната графика, обхващаща периода LM = 3094 дена.


На нея се виждат всички по-краткосрочни исторически ДЪНА и ВЪРХОВЕ, като през всеки от тях съм прекарал вертикални линии, показващи датите на формирането им.


Отсечките PQ = 104.72 дена, QR = 393.48 дена, RS = 193.3 дена, ST = 331.5 дена, TU = 447.1 дена, UV = 653 дена, VW = 309 дена, WX = 661.9 дена, показват продължителността на времевите периоди. Сумата от тези отсечки е равна на продължителността на разглеждания период LM = 3094 дена.

Ето какви закономерности създават еталоните в тях:
PQ = 104.72 = 100 * 0.5236 * 2
QR = 393.48 = 1000 * 1.37 * (0.5236)³ * 2
RS = 193.3 = 100 * (1.37)^4 * (0.5236)^2 * 2
ST = 331.5= 100 * (1.37)^7 * (0.5236)^2 * 4/3
TU = 447.1 = 100 * (1.37)^10 * (0.5236)^2 * 7
UV = 653 = 100 * (1.37)^8 * (0.5236)^4 * 7
VW = 309 = 100 *(1.37)^4 * (0.5236)^2 * 16/5
WX = 661.9 = 100 * (1.37)^6
Как мислите, защо курса спря възходящото си движение до т.Y ?
Ето как изглежда продължителността на периода XY :
XY = 408.9 = 100 * (1.37)^9 * (0.5236)^4 * 16/5
А ето как е свързан с предходния период WX:
XY + WX = 661.9 + 408.9 = 1070.8 = 408.9 * 2.618
Всички зависимости показани тук са само малка част от цялата математическа картина, която виждаме нарисувана на графиките от еталоните.
Спирам дотук. Който се интересува повече, може да научи много за тях от първата ми книга „ Еталоните на Вечността“, която е издадена и се разпространява в електронен вариант. Ако нямате инсталиран електронен четец за книги, пишете ми на имейл: kgugov@abv.bg и мога да ви  изпратя книгата  в PDF формат, който се чете на всеки компютър и таблет.
В момента пиша втората си книга, където в много по-голяма дълбочина ще бъде изложен целия модел, по-който функционират тези еталони и как на практика могат да се използват тези зависимости. Оказва се, че в дълбоката древност са познавали до съвършенство това познание и са го използвали съвсем целенасочено. Гениален пример за това са Великите Пирамиди и Сфинкса.
Освен това, допълнителна информация за тях можете да прочетете и на блога ми: https://krasimir-gugov.blogspot.com/
Който се интересува от приложението им за прогнозиране, може да прочете много повече на https://eurusd-forecasts.blogspot.com/
Целта на тази статия е да ви запозная в популярен вид с огромната сила на тези удивителни константи. Виждате как влияят на процесите във финансовите пазари, където  има огромен брой участници.     Влиянието им е несъзнателно и не може да се контролира от хората. Това всъщност важи за всичко - те са заложени в Природата и в крайна сметка довеждат всяко нещо до състояние на хармония, баланс и завършеност.